štvrtok, jún 21. - Alajos, Leila (hu) - Alojz (sk) 1 EUR = HUF 18 °C
A
B
D
F
G
H
K
N
P
Š
FEL