streda, február 20. - Aladár, Álmos (hu) - Lívia (sk) 1 EUR = 317 HUF 3 °C
A
B
D
F
G
H
K
P
R
FEL