piatok, máj 24. - Eszter, Eliza (hu) - Ela (sk) 1 EUR = 0 HUF 15 °C
Mesto

Farmaceuti budú riešiť problémy liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie

Ilustrácia (foto: pinterest)

Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich krvné zrážanie bude hlavnou témou VII. Jarnej konferencie klinickej farmácie, ktorá sa uskutoční 25. mája na pôde Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.

Odborné stretnutie lekárnikov a lekárov zastrešuje Sekcia klinickej farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti o. z., Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita.

Obsah edukačných prednášok je zostavený tak, aby smeroval k poznatkom o nových orálnych antikoagulanciách z rôznych pohľadov. V súvislosti s ústrednou témou zaznejú informácie z pohľadu klinického farmaceuta, neurológa, hematológa, nemocničného lekárnika, farmakológa a farmakogenetika. Odborný program tvoria edukačné prednášky, ktoré priblížia nové poznatky o liekových interakciách, o individuálnom pripravovaní liekov a podávaní liekov do sondy.

Zdravotníci dostanú možnosť absolvovať aj dva praktické workshopy. Na konferencii sa plánuje i s posterovou sekciou, priniesť by mala zaujímavé pohľady na jednotlivé časti z problematiky klinickej farmácie. „Naším cieľom je zabezpečiť účinnú, bezpečnú a efektívnu farmakoterapiu u každého hospitalizovaného pacienta,“ zhrnula prínos konferencie farmaceutka Hajnalka Komjáthy z komárňanskej nemocnice.

(tasr)

FEL