nedeľa, jún 16. - Jusztin (hu) - Bianka, Blanka (sk) 1 EUR = 322 HUF 21 °C
Mix

Hodina FYZIKY na Rozmarínke

12.5.2018  na hodine fyziky  začali žiaci prezentovať svoje projekty na zadanú tému. Témy si zvolili sami, alebo nám ich mali pridelené. Boli to napr. témy: Svetlo a slnečné žiarenie, Zbrane a balistika, Čierne diery, Farby dúhy, Teória relativity, Prečo sú blesky nebezpečné, Prečo je obloha modrá a.p.

Ako prvý nás prekvapil Dávid, ktorý si pre nás pripravil tému Zbrane a balistika. Priniesol si so sebou aj luk a šíp. Všetci sme boli zvedaví, čo si to Dávid pre nás pripravil. V úvode svojej prezentácie nás oboznámil o Zbraniach a o balistike.  Naučil nás, že balistika je odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom striel a rakiet. Balistiku delíme na vnútornú a vonkajšiu. Niekedy sa z vonkajšej a vnútornej balistiky vydeľuje prechodová balistika, ktorá skúma chovanie strely v malej vzdialenosti pred ústim hlavne (do vzdialenosti  10-20 kalibrov), kedy je strela výrazne ovplyvnená prúdom plynov s vysokou rýchlosťou, ktoré vylietajú z hlavne von zbrane. Cieľová balistika, koncová balistika, terminálna balistika tiež aj ranivá  balistika sa zaoberá javmi pri dopade strely na cieľ a pri preniknutí do materiálu cieľu. Výsledný efekt dopadu a preniknutia strely strelnej zbrane do živého organizmu a rozsah takto vzniknutého poškodenia sa označuje aj termínom ranivosť.

Po tomto referáte sme sa všetci premiestnili na školský dvor, kde Dávid vybalil svoj luk a šípy. Vysvetlil nám, ako máme luk správne zložiť a ako mieriť na terč tak, aby sme trafili cieľ. Najprv strieľal Dávid a potom my všetci ostatní.

Tu sú reakcie niektorých žiakov:

Viki: Dávid nám predviedol ako sa skladá luk ako strieľa kráľ a ako poddaný. Potom nám ukázal ako vie strieľať z luku. Mohli sme si to vyskúšať  aj my. Hodina takto spravená sa mi veľmi páčila.

Krisztián: Páčila sa mi hodina fyziky, strieľali sme z luku, učili sme sa o balistike.

Oliver: To bolo výborné, lebo som  si vyskúšal streľbu z luku

Mário: Bolo to veľmi zaujímavé

Jakub: Bola to netradičná hodina

Marcela: Bola to najzábavnejšia hodina, aj keď niektorí netrafili terč, ale aspoň si to vyskúšali

Diana: Dávid mi povedal, že si ma asi zoberie na súťaže ako nosiča šípov

Alex: Streľba z luku nie je taká jednoduchá ako sa zdá. Nie je to ľahké naraz natiahnuť a namieriť na cieľ.

Hodina bola veľmi zaujímavá, oboznámili sme sa s novými pojmami. Teším sa aj na ďalšie netradičné hodiny, plné referátov a prekvapení zo strany žiakov.

(Mgr. Ľubica Kováčová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne)

FEL