piatok, máj 24. - Eszter, Eliza (hu) - Ela (sk) 1 EUR = 0 HUF 19 °C
Mesto

Na Gymnáziu H. Selyeho opäť otvoria prvú triedu osemročného štúdia

Od roku 2008 sa na základe nového školského zákona môžu na 8-ročné gymnáziá prihlásiť žiaci po 5. ročníku základnej školy. Triedu pre takýchto žiakov otvárajú aj na komárňanskom gymnáziu.

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne opäť otvára v školskom roku 2011/2012 prvú triedu osemročného štúdia. Ako informoval riaditeľ školy Imre Andruskó, počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, je 20. “Forma výučby osemročného gymnázia je veľmi dobrá, užitočná a som presvedčený, že žiaci základných škôl si to uvedomujú,” uviedol Andruskó. Od roku 2008 sa na základe nového školského zákona môžu prihlásiť žiaci po 5. ročníku základnej školy (ZŠ).

Na základe normatívneho financovania školstva dostávajú školy finančné prostriedky podľa počtu žiakov. “Pred niekoľkými rokmi neboli žiadne problémy, bolo dostatok uchádzačov o štúdium, ale aj v Komárne sa znížil počet žiakov o 40-50 percent. Pre ZŠ je nevýhodné, ak žiaci prestúpia do osemročného vzdelávania, a preto sme v minulých rokoch vynechali pár ročníkov,” ozrejmil riaditeľ školy.

Zníženie počtu žiakov nie je len národnostný problém. “Demografická vlna prináša znižovanie počtu žiakov aj na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Pred 30 rokmi sa narodilo na Slovensku okolo 90 000 detí, v ostatných rokoch toto číslo kleslo na 50 000 až 60 000,” uzavrel Andruskó.

FEL