piatok, február 23. - Alfréd (hu) - Roman, Romana (sk) 1 EUR = 313 HUF -1 °C 23.2.2018, Pia Lekáreň AZ Petőfiho 3985/17, 94501 Komárno 18:00 - 21:00
Mesto

Návšteva v Turecku v rámci programu Erasmus+

Mesto Komárno sa úspešne uchádzalo o financie z fondov EÚ z programu Erasmus+ zameraného na rozvoj predškolského vzdelávania v hodnote 18 tisíc eúr.

Mesto Komárno sa úspešne uchádzalo o financie z fondov EÚ z programu Erasmus+ zameraného na rozvoj predškolského vzdelávania v hodnote 18 tisíc eúr.

Do dvojročného projektu je popri učiteľkách slovenskej MŠ na Ulici Eötvösa zapojená aj komisia kultúry a mládeže pracujúca ako poradný orgán MZ v Komárne a CVČ v Komárne. Úvodné podujatie programu sa konalo v marci v Turecku, kde sa účastníci na workshopoch, prednáškach a návštevách tamojších materských škôl oboznámili so školským systémom v Turecku.

-Mesto Komárno-

FEL