utorok, október 16. - Gál (hu) - Vladimíra (sk) 1 EUR = 322 HUF 15 °C
Mesto

Návšteva v Turecku v rámci programu Erasmus+

Mesto Komárno sa úspešne uchádzalo o financie z fondov EÚ z programu Erasmus+ zameraného na rozvoj predškolského vzdelávania v hodnote 18 tisíc eúr.

Mesto Komárno sa úspešne uchádzalo o financie z fondov EÚ z programu Erasmus+ zameraného na rozvoj predškolského vzdelávania v hodnote 18 tisíc eúr.

Do dvojročného projektu je popri učiteľkách slovenskej MŠ na Ulici Eötvösa zapojená aj komisia kultúry a mládeže pracujúca ako poradný orgán MZ v Komárne a CVČ v Komárne. Úvodné podujatie programu sa konalo v marci v Turecku, kde sa účastníci na workshopoch, prednáškach a návštevách tamojších materských škôl oboznámili so školským systémom v Turecku.

-Mesto Komárno-

FEL