nedeľa, jún 16. - Jusztin (hu) - Bianka, Blanka (sk) 1 EUR = 322 HUF 21 °C
Mesto

O týždeň v sobotu chystá v Komárne pochod Slovenská pospolitosť a Magyar Nemzeti Arcvonal!

Magyar Nemzeti Arcvonal a Slovenská pospolitosť organizujú 9. októbra spoločné podujatie v Komárne. Je na mieste zhrozenie a strach?

Slovenská pospolitosť je u nás veľmi známou skupinou, ktorá v minulosti bojovala za biely stavovský štát, bola rozpustená, jej vodca bol zadržaný a celkovo sa netají svojimi protirómskymi, či protižidovskými názormi. Naposledy v Komárne pochodovali členovia Pospolitosti 5.7.2005 pri príležitosti osláv príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Po viac ako piatich rokoch sa vracajú späť a spoločnosť im bude robiť Magyar Nemzeti Arcvonal (Maďarský národný front).

Stretnúť by sa mali v znamení mieru medzi národmi. Na podujatí sa oficiálne zúčastnia iba delegácie týchto organizácií. Symbolické podujatie, ktoré bolo plánované pre úzky okruh reprezentantov troch národoveckých skupín. Účasť totiž potvrdil aj srbský Nacionalni Stroj Podľa webovej stránky MNA je účelom podujatia:

“Vyjadriť potrebu mieru medzi národmi, prejaviť vzájomnú úctu voči sebe  odsunúc nabok historické rozpory. Našim cieľom je, aby sme upozornili na spoločné črty nášho života a osudu a na to, že v súčasnej historickej situácii burcovanie napätia a znepriatelenie je proti záujmom našich národov a zabraňuje ich chráneniu voči všetkým vplyvom, ktorým všetci rovnako musíme čeliť.”

Na záver vyhlásenia dodávajú:

“S láskou očakávame každého vlastenca, ktorý súhlasí s našimi cieľmi – nech patrí do ktoréhokoľvek bratského národa. Podujatie nemá vojenský charakter, je civilnou akciou.”

Začiatok akcie je naplánovaný na 14:00 na Námestí M.R. Štefánika, rozpustená by mala byť okolo 17:00. Buďte opatrní a obozretní.

FEL