pondelok, november 20 - Jolán (hu) - Félix (sk) 1 EUR = 313 HUF 0 °C
Mesto

Regionálne jedinečnosti

Regionálna rozvojová agentúra Komárno zbiera regionálne špecifiká, jedinečnosti okresu Komárno.

Regionálna rozvojová agentúra Komárno zbiera regionálne špecifiká, jedinečnosti okresu Komárno. Každý obyvateľ okresu môže vyplnením návrhového listu prihlásiť hodnoty a produkty zo svojho okolia, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, ktoré obyvateľstvo považuje za typické a všeobecne známe.
Regionálne jedinečnosti sa zbierajú v šiestich kategóriách: kultúrne dedičstvo, prírodné a budované prostredie človeka, poľnohospodársky a potravinársky priemysel, priemyselné a technické riešenia, turizmus a gastronómia, zdravie a životný štýl, šport. Každá obec sa môže pýšiť kostolom, známym rodákom, alebo tradičným jedlom, nápojom, ktoré odzrkadľujú tvorivú činnosť, tradície a vedomosti regiónu. Vytvorenie zoznamu týchto jedinečností a ich propagovanie významne prispeje k šíreniu dobrého mena regiónu, k posilneniu regionálnej identity a zvýšeniu záujmu turistov o územie.

Návrhový list je uverejnený na stránke rrakn.sk. Zašlite nám Vaše návrhy!

RRA Komárno

FEL