štvrtok, jún 27. - László (hu) - Ladislav, Ladislava (sk) 1 EUR = 0 HUF 25 °C
Mesto

Spoločné slávnostné zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvá družobných miest Komárom a Komárno sa už tradične, každý rok stretávajú 26. apríla na počesť víťaznej komárňanskej bitky z roku 1849 na spoločnom slávnostnom zasadnutí.

Mestské zastupiteľstvá družobných miest Komárom a Komárno sa už tradične, každý rok stretávajú 26. apríla na počesť víťaznej komárňanskej bitky z roku 1849 na spoločnom slávnostnom zasadnutí, ktoré je úvodným akordom šnúry podujatí Komárňanských dní, tradičného jarného festivalu hudby, gastronómie, kultúry a športu v meste na oboch brehoch Dunaja.

Na spoločnom zasadnutí sa už taktiež tradične, spoločne odovzdávajú ceny čestný občan, Pro Urbe – odsúhlasené zastupiteľstvami oboch miest – a tiež ceny primátorov prideľované čelnými predstaviteľmi oboch miest, symbolicky povedané, oboch mestských častí.

-Mesto Komárno-

FEL