nedeľa, august 18. - Ilona (hu) - Elena, Helena (sk) 1 EUR = 325 HUF 21 °C
Mesto

Upozornenie na úhradu daňových nedoplatkov

V nasledujúcich dňoch sa doručia do domácností výzvy na zaplatenie daní a poplatkov.

Mestský úrad v Komárne upozorňuje daňovníkov, aby pozorne čítali všetky informácie uvedené v doručených rozhodnutiach. Dôsledné prečítanie písomnosti sa považuje za mimoriadne dôležité preto, lebo práve skutočnosti v nej obsiahnuté môžu pomôcť vyhnúť sa nedorozumeniam a sankciám a informuje každého jedného daňovníka, voči ktorému Mesto Komárno eviduje daňový nedoplatok.

Zároveň sa odporúča pri zaplatení poplatkov bankovým prevodom na dôležitosť správneho uvedenia čísla účtu a taktiež variabilného symbolu.

(komarno.sk)

FEL