štvrtok, jún 20. - Rafael (hu) - Valéria (sk) 1 EUR = 324 HUF 23 °C
Video

Úžasné letecké video o Komárne (SK), o Komárome (HU) aj o pevnosti

';

Pozrite sa na Komárno a Komárom ako ste to predtým ešte nikdy nevideli. Pevnosť Csillag a Monoštorská pevnosť sú naozaj nádherné budovy aj z pohľadu z vtáčej perspektívy.

FEL