Mesto 2015. 03. 16.

270 rokov slobodným kráľovským mestom

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova na sútoku riek Dunaj a Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny – mesto Komárno. V apríli tohto roka uplynie 750 rokov od vyhlásenia Komárna za mesto. Mestské práva udelil Komárnu v roku 1265 kráľ Béla IV.. 16. marca 2015 oslávi Komárno ďalšiu významnú udalosť, a tou je 270. výročie udelenia titulu slobodného kráľovského mesta, ktoré získalo od cisárovnej a kráľovnej Maďarska Márie Terézie. V zmysle týchto dvoch významných výročí sa budú niesť aj tohoročné Komárňanské dni. Usporiadanie aj oslavovanie sa bude konať za spoluúčasti Komárna aj Komáromu. Oslavy a Komárňanské dni budú zahájené na oboch brehoch Dunaja už v tradičnom termíne 26.apríla a potrvajú do 3. mája. Na budove radnice bude túto významnú udalosť počas celého roka pre obyvateľov mesta ale aj pre turistov pripomínať veľkorozmerný plagát.

Slobodné kráľovské mestá boli v minulosti podriadené len kráľovi a boli majetkom kráľa. Takéto mestá mali aj tú výsadu, že sa mohli ohradiť pevnostným múrom. Obyvateľom, ktorý sa do takéhoto mesta nasťahovali mohli udeliť práva mešťanov. Volili si sami svojich farárov, mali právo na usporiadanie jarmokov a na vyrúbenie cla a mali právo na poslednú vôľu. Dane platili raz ročne v jednej sume.

radnica 750sm