Mesto 2015. 03. 16.

270 rokov slobodným kráľovským mestom

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova na sútoku riek Dunaj a Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny – mesto Komárno. V apríli tohto roka uplynie 750 rokov od vyhlásenia Komárna za mesto. Mestské práva udelil Komárnu v roku 1265 kráľ Béla IV.. 16. marca 2015 oslávi Komárno ďalšiu významnú udalosť, a tou je 270. výročie udelenia titulu slobodného kráľovského mesta, ktoré získalo od cisárovnej a kráľovnej Maďarska Márie Terézie. V zmysle týchto dvoch významných výročí sa budú niesť aj tohoročné Komárňanské dni. Usporiadanie aj oslavovanie sa bude konať za spoluúčasti Komárna aj Komáromu. Oslavy a Komárňanské dni budú zahájené na oboch brehoch Dunaja už v tradičnom termíne 26.apríla a potrvajú do 3. mája. Na budove radnice bude túto významnú udalosť počas celého roka pre obyvateľov mesta ale aj pre turistov pripomínať veľkorozmerný plagát.