Región Dél-komárom 2023. 12. 04.

Adventné rodinné programy v pevnosti Monostori

Cez víkend, v sobotu 9. decembra, privíta zariadenie v Komárome návštevníkov Adventúrou – dobrodružstvom pri hľadaní pokladu a divadelným predstavením .

Obdobie adventu pôvodne siahalo do 4. storočia a v gallikánskej liturgii sa využívalo na prípravu na Zjavenie Pána. Slovo advent znamená „príchod“, čo vyjadruje očakávanie príchodu Pána, teda Vianoc.

Advent je v kresťanskej kultúre obdobím pred Vianocami, od prvej adventnej nedele až do Vianoc. Prvá adventná nedeľa je zároveň začiatkom kresťanského cirkevného roka a symbolizuje začiatok troch vecí: cirkevného roka, vianočného cyklu a adventného obdobia.

Štvornedeľná slávnosť sa končí očakávaním a nočnou omšou na oslavu narodenia Ježiša Krista, Spasiteľa.

Pevnosť Monostori tento rok čaká deti aj dospelých so špeciálnou rodinnou hrou na hľadanie pokladu, už túto sobotu medzi 10. a 16. hodinou. Pre deti do 6 rokov je vstup zdarma,“ uviedla Nóra Szili Somogyinékultúrna a turistická riaditeľka inštitúcie.