Región Dél-komárom 2023. 12. 08.

Adventný hudobný program v maďarskom Komárome poteší milovníkov vážnej hudby

Budúci týždeň, v nedeľu 17. decembra, sú do sály Mestského úradu pozvaní milovníci vážnej hudby. Od 15:30 vystúpi Győr Flautett Quartet s adventným flautovým koncertom, ktorý organizuje Hudobné združenie Vivace.

Flautettské kvarteto Flautett Flute Quartet v zložení Júlia Ernyey-BaloghEszter GedaiKinga KovácsZsófia Réman (ako aj Anna Szarvas v rokoch 2010 až 2015) bolo založené v roku 2010 študentmi Filozofickej fakulty Univerzity I. Istvána v Győri. Začali s podporou svojho učiteľa Gergelyho Ittzésa, ktorý je odvtedy ich mentorom. 

Účinkovali už v Údolí umenia, na jarnom festivale v Budapešti, na Medzinárodnom festivale komornej hudby Tiberius, ako aj na festivale Ars Sacra spolu s vynikajúcimi sólistami ako Gergely Ittzes, István Matuz, Dávid Kanyó, Endre Hegedűs.

II. Na Celoštátnej súťaži učiteľov hry na dychové nástroje a bicie nástroje v Dombóvári v apríli 2015 im porota udelila prvé miesto a uznanie v komornej kategórii.

Bartók Rádió odvysielalo ich vystúpenie na koncerte organizovanom pri príležitosti narodenín JS Bacha v marci 2016.

Ich repertoár zahŕňa  široké spektrum hudobnej literatúry: od barokovej hudby až po súčasnú tvorbu, radi hrajú vo všetkých štýloch, vrátane skladieb napísaných pre štyri flauty, ale aj transkripcie.

Okrem tradičnej flauty dodávajú zvuku farbu pikolou, altovou flautou a basovou flautou. V barokových programoch je zostava často rozšírená o čembalo.

Ich blížiacu sa nedeľnú show podporuje Magistrát mesta Komárom.