Mix Dél-komárom 2021. 11. 29.

Air soft dráha v Monoštorskej pevnosti

Naši susedia v maďarskom Komárome sa môžu tešiť novej atrakcii v pevnosti. Air soft dráha našla svoje miesto v jednej z bášt Monoštorskej pevnosti.

„Dráha je dostupná pre všetkých záujemcov, napríklad aj v sobotu popoludní. Dráhu je možné využiť pod odborným dozorom. Počas výpožičky sú dostupné aj zbrane, munícia a ochranné oblačenie pre air soft,“ informuje Turbók Attila, kultúrny manažér Monoštorskej pevnosti.

Dráha pozostáva z celého priestoru južnej bašty a 100 metrovej priekopy obklopujúcej baštu, ktorá poskytuje výbornú zábavu až pre 80-100 účastníkov.

Program je dostupný pre návštevníkov nad 16 rokov.

Turbók Attila tiež informoval, že ochranné oblečenie zabezpečuje maximálnu bezpečnosť počas hry.

Záujemcovia si môžu vyžiadať termín na ktoromkoľvek telefónnom čísle alebo emailovej adrese pevnosti.

Zdroj: komarom.hu