Mesto Dél-komárom 2024. 01. 18.

Aj Kompress v maďarskom Komárome dbá na ochranu životného prostredia

V spoločnosti sa koncom minulého roka uskutočnila významná investícia. Hodnota vývoja je takmer 1 miliarda forintov. Vďaka tejto modernizácii získala spoločnosť polygrafického priemyslu a obalovej techniky v maďarskom Komárome moderné stroje, ktoré umožňujú výrobu jednorazových, ekologických obalov a boxov na potraviny.

Generálny riaditeľ Gábor Szombath zdôraznil záväzok spoločnosti k ochrane životného prostredia a stanovil si za cieľ, aby ich produkty čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Investícia podporuje realizáciu týchto cieľov.

Vládna komisárka Judit Bertalan ocenila prácu Kompressu a zdôraznila, že maďarská vláda je odhodlaná podporovať maďarské malé a stredné podniky.

„Kompress je podnik v maďarskom vlastníctve, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje živobytie pre viac ako sto rodín a dlhé roky je aj jedným z najväčších daňových platcov v meste,“ zdôraznil Dr. Attila Molnár primátor mesta Komárom.

Na záver podujatia Zoltán Szombath, obchodný riaditeľ spoločnosti umožnil prítomným prehliadku závodu.

Realizáciu investície podporila vláda Maďarska a Európska únia celkovou sumou takmer 330 miliónov HUF.