Región Dél-komárom 2023. 09. 13.

Aj tento rok sa pri vykopávkach v Brigetiu našli unikátne nálezy

Koncom augusta boli verejnosti predstavené nové nálezy nájdené v areáli bývalého légiového tábora v maďarskom Komárome. Kúpele s rozlohou 6000 metrov štvorcových na území tábora légií sa skúmajú tri roky a každú sezónu sa skontroluje 600-600 metrov štvorcových.

Emese Számadóriaditeľka Múzea Györgya Klapku v Komárome, upozornila na skutočnosť, že nálezy za uplynulých tridsať rokov si dnes možno pozrieť v dôstojných podmienkach v návštevníckom centre dedičstva Brigetio v interaktívnom, pre návštevníkov príjemnom formáte. Dodala, že vykopávky sa začali už v roku 1992 v spolupráci s Univerzitou Eötvösa Loránda (ELTE) a múzeom v Komárome.

Brigetio je jednou z najvýznamnejších rímskych lokalít u nás a jedinou, kde sa vedecké vykopávky uskutočňujú podľa plánu už viac ako tridsať rokov vďaka podpore mesta a mnohých ďalších organizácií,“ povedal archeológ Dr. Bartus Dávid, dekan ELTE.

Pripomenul, že Brigetio pozostávalo z troch veľkých častí: civilného mesta, vojenského mesta a legionárskeho tábora. Posledne menovaná lokalita má rozlohu viac ako dvadsať hektárov, kde prebiehajú súčasné vykopávky. Z celého tábora je zatiaľ vykopaných tritisíc metrov štvorcových. V rímskej dobe tu bolo umiestnených asi šesťtisíc vojakov.

V posledných rokoch pracovali na výkopových prácach vojenského kúpeľného domu, šesťsto metrov štvorcových vykopali aj toto leto. Na štyroch miestach otvárali sekcie, okrem iného hľadali odpovede na otázky, kedy boli kúpele postavené a aké techniky výstavby sa používali.

„Našli sme veľa podlahových vykurovacích telies a dva nové bazény s teplou vodou. Jeden z nich je štvorcový, druhý polkruhový. Toto sme tu ešte neskúmali. Našli sa aj vykurovacie kotolne, či kotolne, ako aj architektonické prvky, vďaka ktorým sa ukázalo, že tieto miestnosti s rozlohou viac ako sto metrov štvorcových sú pokryté kupolami a klenbami. Okrem toho sme vykonali stratigrafické pozorovania, pomocou ktorých môžeme objasniť datovanie, chronológiu a obdobia celého kúpeľa. Isté je, že kúpeľ bol vybudovaný v rokoch 101 až 105 pred naším letopočtom a používala sa ešte koncom storočia IV. pretože máme informácie, že bola renovovaná v 70. rokoch 30. storočia – dodal Dr. Dávid Bartus.
V hmotných nálezoch aj tento rok bol veľmi bohatý, len sa našlo viac ako tisíc kusov mincí, našli sa však bronzové predmety, sošky, sklenené a keramické predmety, ako aj menšie tehly s nápismi.

V roku 2024 budú preskúmané ďalšie časti teplovodného traktu s očakávanými vzrušujúcimi nálezmi. Dlhodobým cieľom je vytvorenie archeologického parku pod holým nebom.

Zdroj: komarom.hu