Mix 2020. 10. 16.

Aj Vy máte právo na pohodlný prevoz sanitkou

Staré a málo udržiavané vozidlá preplnené pacientami, nemožnosť určenia vlastného termínu vyzdvihnutia, slabé materiálno-technické vybavenie, nevrlí vodiči bez patričného zdravotníckeho vzdelania a mnoho ďalších nepríjemných skúseností s prevozmi sanitkou. Tomuto všetkému nastáva pomaly koniec. Od januára tohto roku sa veci postupne obracajú k lepšiemu. Novela zákona priniesla medzi spoločnosti poskytujúce dopravnú zdravotnú starostlivosť konečne konkurenciu, ktorá znova pacientom prináša možnosť výberu sanitky podľa kvality poskytovaných služieb.

Slobodná voľba poskytovateľa dopravnej zdravotnej služby

Dopravná zdravotná služba, teda ľudovo „prevoz sanitkou“ sa vďaka zmene zákona od 1.1.2020 stala poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A keďže na Slovensku má každý pacient právo voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, znamená to, že každý pacient sa sám môže rozhodnúť aj o výbere poskytovateľa dopravnej zdravotnej služby.

Zákon č. 578/2004 Z.z (o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), § 7 (Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení), ods. 3, písm. j): “Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú: j) ambulancia dopravnej zdravotnej služby”

Pre pacientov to v jednoduchosti znamená, že lekár pri vystavovaní žiadanky na prevoz sanitkou je od 1.1.2020 povinný túto žiadanku odovzdať pacientovi, ktorý sa sám rozhodne o výbere dopravnej zdravotnej služby.

ZaMED Komárno – Dopravná zdravotná služba

Jedným z nových poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby v našom regióne je aj ZaMED Komárno. Paradoxne však žiadnym nováčikom nie je. Spoločnosť na celom juhozápadnom Slovensku poskytuje už viac ako 15 rokov pozemnú záchrannú zdravotnú službu, v ktorej na Slovensku patrí medzi absolútnu špičku. Teraz sa rozhodli svoje dlhoročné skúsenosti a kvalitu poskytovaných služieb priniesť aj medzi dopravné zdravotné služby.

„Založiť a spustiť prevádzku DZS sme sa rozhodli na základe skúseností získaných z dlhoročného prevádzkovania pozemnej záchrannej zdravotnej služby. Za posledných pár rokov sme stále intenzívnejšie  vnímali nedostatky v súčasnej dopravnej zdravotnej službe, čo bolo rozhodujúcim faktorom pre rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v segmente akým je DZS“, uviedol Rastislav Krcho, riaditeľ dopravnej zdravotnej služby ZaMED Komárno.  

ZaMED Komárno disponuje novým vozovým parkom s nadštandardným vybavením, profesionálne vyškoleným tímom z oblasti záchrannej a dopravnej zdravotnej služby a prináša pre pacientov rôzne benefity počas prepravy, na ktoré doteraz neboli zvyknutí. Jednou z veľkých výhod je aj možnosť určenia presného termínu vyzdvihnutia pacienta. 

„Neustále sa snažíme investovať do vozového parku a materiálno-technického vybavenia v prospech pacientov. Naším cieľom je poskytovať pacientom predovšetkým komfortnú a bezpečnú prepravu, ktorú si zaslúžia a na ktorú majú nárok“,  hovorí riaditeľ dopravnej zdravotnej služby ZaMED Komárno Rastislav Krcho.

Kedy a ako môže pacient využiť služby ZaMED Komárno

Dopravnú zdravotnú službu môže pacient využiť ak:

  • potrebuje odviezť od lekára alebo k lekárovi
  • ho prepustili z nemocnice
  • ide na odborné vyšetrenie alebo operáciu
  • potrebuje prevoz medzi zdravotníckymi zariadeniami

K preprave stačí, aby si pacient vypýtal od lekára žiadanku na prevoz sanitkou a dohodol si miesto a čas vyzdvihnutia na nonstop dispečingu dopravnej zdravotnej služby. Nie všetky dopravné zdravotné služby majú dispečing k dispozícii nepretržite. Ak však zavoláte na číslo dispečingu ZaMED Komárno – 0905 155 155, v ktorúkoľvek dennú aj nočnú dobu, máte istotu, že s ochotou vybavia Vašu objednávku na prevoz sanitkou.

Objednanie môže za pacienta vykonať aj príbuzná osoba, pokiaľ to pacientovi jeho zdravotný stav neumožňuje. Objednanie môže za pacienta vykonať aj lekár, poprípade zdravotná sestra, musí však pacientovi umožniť slobodný výber poskytovateľa dopravnej zdravotnej služby.

„Ozývali sa nám pacienti, ktorým sa rôzni poskytovatelia DZS vyhrážali, že sú povinní využiť ich služby, pokiaľ im to nariadil ich lekár. Je dôležité, aby pacienti vedeli, že od 1.1.2020 im nemôže nikto prikázať, ktorú DZS majú využiť. Jednalo by sa o porušenie zákona zo strany lekára, poprípade poskytovateľa služby. Pacienti majú slobodný výber poskytovateľa DZS a lekár je povinný im odovzdať žiadanku na prevoz sanitkou. Žiadny z pacientov nesmie byť lekárom nútený jazdiť nekvalitnými sanitkami len preto, že lekár má s nejakou dopravnou zdravotnou službou dohody, že berie provízie za objednaných pacientov. Vôľa a bezpečnosť pacientov musí byť v tomto smere prvoradá“, potvrdil nám Rastislav Krcho, riaditeľ ZaMED Komárno.

(PR, tlačová správa ZaMED Komárno)