Mesto 2011. 08. 01.

Americké autá nám na chvíľu zablokujú cesty

Prejazd amerických áut, ktorý sa uskutoční v rámci 10. stretnutia amerických áut v Komárome, so sebou prinesie aj mierne obmedzenia. 

V dňoch 5-7. augusta 2011 sa v Monoštorskej pevnosti usporiada 10. jubilejné stretnutie amerických áut. Organizátori  očakávajú účasť asi 1300 automobilov, z ktorých približne polovica sa 6. augusta (v sobotu) zúčastní na veľkolepom sprievode. Počas výjazdu automobilov, približne medzi 13,00 a 15,00 hod. na sklápacom a na Alžbetinom moste bude pozastavená premávka. Dotknuté križovatky pri trase sprievodu v mestách Komárno a Komárom budú dočasne uzavreté.

Autá sa budú zhromažďovať od 12,10 hod. v Komárome na nábr. Rákócziho – pri železničnej stanici. Kolóna áut postupne bude prechádzať cez ulice: Igmándi, Táncsics, Szőnyi, Mocsai, Puskaporosi, Török Ignác, Igmándi, kruhový objazd, Alžbetin most.

Sprievod prichádza do Komárna cca. o  13,30 hod. a bude prechádzať cez ulice: Záhradnícka, Pohraničná, Zámoryho, Vnútorná okružná, Dunajské nábrežie, Eötvösa, Záhradnícka, hraničný priechod.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na internetovej stránke: www.usacar.hu.

Vyjadrite svoj názor