Šport 2012. 07. 26.

Blíži sa 16. ročník volejbalového Komárno Open 2012

V prvý augustový víkend sa uskutoční tradičný turnaj v plážovom volejbale. 

Termín: 4. augusta 2012 muži – otvorený turnaj
5. augusta 2012 ženy, Old Boys (40 roční a starší), muži finále
Začiatok: 9.00 hod
Prezentácia: Do 8.30 hod. v každý deň konania turnaja pri športovej hale
Losovanie: Do 8.45 hod. v deň konania turnaja
Miesto: Pieskové ihriská VKSK pri futbalovom štadióne, v hoteli Bow Garden na ul. bis. Királya

Štartovné: 7 € na osobu (občerstvenie + tričko)
Stravovanie: Každý účastník si zabezpečí sám

Systém hry: Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel plážového volejbalu. Systém turnaja bude družstvám oznámený pred začiatkom v závislosti od počtu prihlásených. Vynasnažíme sa každému účastníkovi zabezpečiť min. 4-5 zápasov. Vo finálovej časti mužov sa zúčastnia 4 najlepšie družstvá, pre ktoré usporiadateľ zabezpečí bezplatné ubytovanie.
Ceny: Družstvá žien a Old Boys umiestnené na 1.-3. mieste obdržia hodnotné ceny, naviac víťaz ženskej kategórie získa peňažnú odmenu ako aj všetky družstvá zúčastnené vo finálovej časti mužov.
Rozhodcovia: Zabezpečí usporiadateľ
Protesty: Do 15 min. po stretnutí (vklad 10 €)
Informácie: Ľudovít Jobbágy – 0915 441 700, Ing. Edmund Németh – 0907 722 625

Vyjadrite svoj názor