Šport 2018. 03. 23.

Bridgestone 44. Medzinárodný pouličný beh Komárno – Komárom

1. Organizátor: Bežecký spolok Európa v Komárome (KEFE)

2. Dátum konania pretekov 22. apríl 2018 (nedeľa)

3. Štart pretekov: 12.00 hod., – od Športovej haly v Komárome (MR).(Czuczor Gergely u. 65),

4. Dôležité je, aby ten, kto sa chce zúčastniť pretekov, čo najskôr podal elektronickú prihlášku a následne zaplatil štartovné. V tomto prípade zabezpečí pre seba bezproblémové prevzatie štartovného čísla a balíčka. Štartovné balíčky sa budú odovzdávať 21. apríla 2018 medzi 12.00 a 16.00 hodinou a 22. apríla 2018 medzi 8,00 a 10.00 hod. v Športovej hale v Komárome (MR).

5. Registrácia na mieste je možná len v sobotu, 21. apríla 2018 medzi 12.00–16.00 hodinou v Športovej hale v Komárome (MR). Tu je potrebné v hotovosti zaplatiť aj štartovné. V tomto prípade však organizátori nemôžu poskytnúť tričko pre pretekára.

6. Elektronickú prihlášku môžete podať na stránke: https://www.darktiming.hu/kefe/login

7. V tomto roku od 10:00 hod. sa uskutoční aj „Mini KK“ pre škôlkárov a žiakov ZŠ

8. Propozície súťaže nájdete aj na stránke Mesta Komárno: www.komarno.sk

PROPOZÍCIE

Organizátor: Bežecký spolok Komárom-Európa (KEFE – Komárom)
Patronát nad pretekmi majú: Dr. Attila Molnár –  primátor Mesta Komárom /HU/, Ing. László Stubendek – primátor Mesta Komárno /SK/

Cieľ pretekov:

 • umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
 • popularizovanie behu
 • upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity
 • zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
 • napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

Forma súťaže:

 • otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 000m a 5 500 m
 • v mládežníckych kategóriách Pamätný  beh Gyula Herczeg – u junioriek a Pamätný  beh Daniela Korecza – u junioroch

USPORIADATELIA:

RIADITELIA SÚŤAŽE:  Edit Sárosdi a Beáta Sebő
VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE: Eleonóra Ágh a Beáta Dobay
PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE: Balázs Czidlina a Sándor Mikolasek

DÁTUM KONANIA pretekov: 22. apríl 2018 (nedeľa)

STREDISKO SÚŤAŽE: Mestská športová hala v Komárome – Maďarsko (Czuczor Gergely u. 65)

Miesto konania pretekov: ulice miest Komárno a Komárom v dvoch štátoch v jednom meste

Štart: Športová hala v Komárome (Maďarsko)
Cieľ:  Športová hala v Komárne (Slovensko)

Prihlásenie sa na preteky a úhrada štartovného cez internet: od 1. decembra 2017 do 10. apríla 2018

Prihláška: https://www.darktiming.hu/kefe/login

Medzinárodné číslo pre prevod mimo Maďarska: 

IBAN : HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000
SWIFT kód:  OTPVHUHB
Názov banky: OTP BANK NYRT.
Adresa banky: 2900 Komárom, Martírok u. 23

Adresát: Komárom – Európa Futó Egyesület

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť aspoň registračný identifikačný kód. Platobný stav určí organizátor po uplynutí 1-2 dní od prijatia štartovného.

Pri registrácii treba presne uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva alebo školy, rozmer trička a pri študentoch prosíme uviesť číslo študentského preukazu.

Registrácia osobne :

 • apríla 2018 od 12.00 do 16.00 hod. v stredisku súťaže – Športová hala Komárom /HU/ – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. V prípade prihlásenia sa na mieste tričko s emblémom nie súčasťou štartovného balíčka.
 • Registrácia škôl je možná do 6. apríla 2018 /piatok/.

Štartovné čísla je možné prevziať v stredisku súťaže dňa 21. apríla 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. alebo v deň súťaže 22. apríla 2018 od 8,00 hod. do 10,00 hod. 

Štartovné
Predregistrácia:    10 000m                    3 500 HUF alebo 12,00 EUR

5 500m                     2 500 HUF alebo 8,50 EUR

                              Súťaž pre školy       1 500 HUF alebo 5,00 EUR/ študent

2 000  HUF  alebo 7,00 EUR/dospelý

Rodinná kategória    2 000  HUF  alebo 7,00 EUR/osoba

Registrácia na mieste:     10 000 m        5 000 HUF  alebo  17,00 EUR

5 500m          4 000 HUF   alebo 13,50 EUR

       Registrácia v rodinnej kategórii na mieste nie je možná!

Štartovné obsahuje: účasť na súťaži, štartovné číslo, tričká s logom – len pre tých vopred prihlásených pretekárov, ktorí riadne uhradili štartovné, po dokončení behu na 10 000 m a 5 500 m pamätné medaile, bezpečnú a uzatvorenú trasu, meranie času chipom v kategórii rodinnej a na behu 10 000 a 5 500 m, občerstvenie, lekársku pohotovosť, iné programy, ktoré súvisia s pretekom.

Kategórie:
5 500 m
Rodinná kategória: dieťa (deti) od 10 do 14 rokov (rok nar. 2004-2008) a rodič (rodičia, starí rodičia) – maximálne 3 osoby
Juniori, juniorky: od 15 do 16 rokov (rok nar. 2002-2003), od 17 do 19  rokov (rok nar. 1999-2001)
Dospelí – ženy, muži: od 20 rokov  do 29 rokov  (rok nar. 1989-1998), od 30 rokov  do 39 rokov (rok nar. 1979-1990), od 40 rokov do 49 rokov (rok nar. 1969-1978), od 50 rokov  do 59 rokov (rok nar. 1959-1968), nad 60 rokov (rok nar. 1958 a starší)
Pre vysokoškolákov: denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz).

Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu).

10 000 m
Ženy, muži narodení v r. 2000 a predtým

Časový limit: 1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /SK/. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu. Jeho štartovné číslo sa odstráni na autobuse.

ŠTART PRETEKOV :

5 500 m: 12.00 hod.
10 000 m: 12.15 hod.

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 11.30 hod a od 11.50 hod. s PaedDr. Petrom Židekom, učiteľom Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity J. Selyeho.

Ceny:

 • tričko s emblémom máme možnosť zabezpečiť pre tých vopred prihlásených, ktorí riadne zaplatili štartovné (do 10. apríla 2018);
 • pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia na 1.-3. mieste v kategórii na 10 000 m vyhrávajú peňažnú odmenu v sume 300, 200, 100 EUR.;
 • v kategórii na 5 500 m pretekári – ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1.-3.mieste budú odmenení s trofejou;
 • v kategórii junioriek – najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár Gyula Herczeg;
 • v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár Daniela Korca;
 • prví traja  vysokoškoláci a vysokoškoláčky budú odmenení s trofejou;
 • na 10 000 m trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu;
 • primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330,-€ pre strednú školu z Komárna s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;
 • primátor mesta Komárom venuje finančný dar vo výške 100.000,- HUF pre strednú školu z Komáromu s najväčším počtom zúčastnených pretekárov.
 • V rodinnej kategórie sa výsledky nevyhlasujú

Ostatné:

 • Informácie v slovenskom jazyku Vám poskytne p. Eleonóra Ágh. E-mail: nora@freemail.hu
 • každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
 • hodnotia sa len tie kategórie, ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
 • každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ pred pretekmi;
 • výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
 • štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
 • pretekári rodinnej kategórie sú povinní zaplatiť štartovné za každého člena. Ich výsledok bude uznaný len v tom prípade, ak každý člen skupiny dobehne do cieľa naraz;
 • každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
 • usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; odchod autobusu je o 11:45 hod. V Športovej hale v Komárom-e bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
 • usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
 • pri štarte a pri cieli bude otvorený bufet;
 • žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
 • každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť;
 • premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá na jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 11:45hod do 13:00 hod;
 • NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.