Mesto 2013. 07. 31.

Bytkomfort otvoril v Komárne kontaktnú kanceláriu

Kontaktnú kanceláriu spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. otvorili toto leto a súčasným i budúcim zákazníkom je k dispozícii každý pondelok a stredu.

wellness narodeniny (15 of 16)

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o., ktorá spolu s dcérskou spoločnosťou v Bratislave spravuje 8 600 bytov a 84 500 m² nebytových priestorov v Nových Zámkoch, Šali, Hurbanove, Komárne a v ďalších ôsmich obciach, otvorila v júli pre súčasných klientov i nových záujemcov kontaktnú kanceláriu už aj v Komárne.

Otvoreniu novej kontaktnej kancelárie predchádzal vysoký záujem zo strany klientov práve v Komárne. A to bol podľa slov konateľa Štefana Tótha hlavný dôvod, prečo sa spoločnosť rozhodla otvoriť kanceláriu v meste na Dunaji.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj pozvaní hostia viceprimátor Komárna Szabó Béla a zástupcovia vlastníkov spravovaných bytov v Komárne. Slávnostný prípitok mal na starosti Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky, ktoré je väčšinovým vlastníkom Bytkomfortu.

Kancelária sídli na Dunajskom nábreží v budove Central Office na 1. poschodí. Profesionálni pracovníci a technici firmy sa budú ochotne venovať zákazníkom každý pondelok od 8.30 hod. do 11.00 hod. a stredu od 13.00 hod. do 16.00 hod. K dispozícii sú aj webové stránky spoločnosti Bytkomfort a v prípade nejasností sa zákazníci môžu pýtať na tel. čísle 035/692 38 00 či prostredníctvom emailovej adresy komarno@bytkomfort.sk.

Systémový prístup a ekologické hospodárstvo

Poskytovanie kvalitných služieb v oblasti správy bytových domov je prioritou spoločnosti Bytkomfort. Správe bytov sa venuje už desiatky rokov. A práve desať rokov uplynulo odvtedy, čo sa na základoch bytového podniku mesta Nové Zámky vybudovala zákaznícky orientovaná, silná a celoslovensky uznávaná spoločnosť. Svojimi podnikateľskými aktivitami sa zaradila medzi popredné firmy na Slovensku.

Systémovým prístupom manažmentu v uplynulom období zabezpečili transformáciu tepelného hospodárstva na efektívne a zároveň ekologické hospodárstvo. Vytvorili moderné a spoľahlivé kotolne, tepelné rozvody a odovzdávajúce stanice tepla. Vytvorili podmienky na meranie, fakturáciu vyrobeného tepla a teplej úžitkovej vody, hospodárnosť prevádzky celého reťazca až po spotrebiteľa.

[juicebox gallery_id=“16″]

Spravuje transparentne a zrozumiteľne

Spoločnosť Bytkomfort je súčasťou nadnárodného rakúskeho koncernu Energiecomfort so sídlom vo Viedni. Je to silný partner, ktorý je zárukou ďalšieho rozvoja a transparentnosti. Dcérske spoločnosti Energiecomfortu na Slovensku spravujú 25 000 bytov a dodávajú teplo do 50 400 domácností. Práve táto hybná sila umožňuje spoločnosti rokovať o najvýhodnejších produktoch v oblasti ceny elektrickej energie, poistenia či bankových poplatkov a dosahovať pozitívne výsledky pre svojich klientov.

Bytkomfort poskytuje transparentné, zrozumiteľné a jasné vyúčtovanie, mesačné predpisy a informácie o nakladaní s financiami v GO fonde. Spoločnosť sa orientuje na svojho zákazníka, uspokojovanie jeho potrieb, kvalitu práce a na služby čo najvyššej kvality. Čerpanie peňazí z GO fondu zostáva v rukách vlastníkov bytov a zaobchádzanie s financiami klientov môžu sledovať denne 24 hodín prostredníctvom internetu.

Zmluvným partnerom zabezpečujeme:

  • dodávky energií na zmluvnom základe
  • bežnú prevádzkovú údržbu, revízne prehliadky a poruchový servis
  • stanovenie zálohových platieb na teplo podľa cenovej kalkulácie
  • navrhovanie a realizáciu plánu opráv a investícií do zariadení tepelného zdroja v súlade s legislatívou a platnými normami