Mix 2019. 03. 07.

Centrum právnej pomoci poskytne právnu pomoc aj v maďarskom jazyku

Centrum právnej pomoci otvorilo v utorok v Komárne novú pobočku, ktorá bude poskytovať bezplatnú právnu pomoc ľuďom v núdzi.

Služby centra môžu obyvatelia Komárna a širokého okolia využívať nielen v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku. Centrum poskytuje občanom poradenstvo v občianskoprávnych, rodinných, pracovných veciach, rovnako v obchodnoprávnej, cudzineckej, či správnej agende. Do jeho pôsobnosti patrí aj pomoc pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a od roku 2017 sa pomoc s osobným bankrotom stala pre mnohých dlžníkov východiskom z bludného kruhu dlhov a exekúcií.

Pred siedmimi rokmi bola zrušená kancelária Centra v Nových Zámkoch. „Odvtedy sme pocítili zo strany klientov enormný záujem o opätovné zriadenie kancelárie aj pre maďarsky hovoriacich občanov. V minulosti, najmä v rámci poskytnutých konzultácií v konzultačných pracoviskách Centra v Leviciach a Nových Zámkoch, dochádzalo k problémom pre jazykovú bariéru. Sme radi, že sa nám v rámci výberových konaní podarilo nájsť päť zo šiestich nových zamestnancov, ktorí hovoria plynule po maďarsky,“ povedala Zuzana Kubovičová, poverená riadením Centra právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci pomáha ľuďom, ktorí si pre zlú finančnú situáciu nemôžu dovoliť zaplatiť konzultácie a právne služby u advokátov, od roku 2006. Záujem o bezplatnú právnu pomoc z roka na rok rástol a v minulom roku vybavili jeho pracovníci viac ako 72.000 klientov. Kancelárie Centra právnej pomoci aktuálne sídlia v 15 mestách a v ďalších 25 mestách a obciach poskytujú právne rady v zriadených konzultačných pracoviskách.

(tasr)