Mesto 2011. 07. 20.

Cestoviny a múka pre najchudobnejších aj z Komárna

Každý, kto má právo si pomoc nárokovať, dostane 20kg cestovín a 20kg múky.

Kontroverznú potravinovú pomoc kritizovali aj politici opozície, aj niektoré mimovládne organizácie hlavne pre svoju formu – akoby pre krajiny tretieho sveta. V rámci Slovenskej republiky sa do programu zapojilo aj Komárno a distribuovať bude tieto potraviny prostredníctvom organizácie Charita Komárno. Dnes sa už u nás dejú posledné prípravy pred jej septembrovým spustením.

Nárok na takúto dávku majú hlavne tí, ktorí to najviac potrebujú. Každá takáto osoba má právo na 20 kilogramov cestovín a 20 kilogramov múky. Ide hlavne o deti v detských domovoch, náhradnej starostlivosti, zdravotne postihnuté deti, ale aj osoby poberajúce dávky v hmotnej núdzi a žijúce na hranici životného minima a dôchodcovia v domovoch sociálnych služieb.

[poll id=”13″]

K potravinovej pomoci sa jednotliví občania komárňanského okresu dostanú preukázaním sa konkrétnym dokumentom, ktorý hovorí o nároku občana podľa platných pravidiel, čiže napríklad rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti, alebo potvrdenie o úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi. Pri preberaní občan podpíše prehlásenie o prebratí potravinovej pomoci.

Distribúcia cez centrálny sklad sa začne od septembra a preto sa občanom odporúča, aby si do konca augusta vybavili všetky potrebné dokumenty, aby sa predišlo problémom, či zdržaniu.

Vyjadrite svoj názor