Mesto 2019. 10. 14.

Cez víkend bol odovzdaný obnovený klub dôchodcov

V rámci Mesiaca úcty k starším bol obnovený klub dôchodcov na Kossuthovom námestí. Počas akcie bol pre seniorov pripravený aj sprievodný program.

Slávnostné odovzdanie obnoveného klubu sa tešilo veľkej obľube medzi seniormi a slávnosť sa niesla vo veselej atmosfére. Odovzdania sa zúčastnil aj primátor mesta Béla Keszegh.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város