Mesto 2014. 08. 16.

Colníci zaistili mobily a pamäťové karty za 90.000 eur

Nitrianski colníci a zamestnanci Daňového úradu v Nitre zaistili počas uplynulých dní pri súčinnostnej kontrolnej akcii 673 mobilných telefónov a 86 kusov pamäťových kariet. Odhadovaná hodnota tovaru je vyše 90.000 eur, informoval hovorca Colného úradu v Nitre Stanislav Pacher. Za porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva hrozí držiteľovi tovaru od colníkov pokuta a zničenie tovaru. Daniari môžu za zistené porušenia nechať tovar prepadnúť v prospech štátu.

Colníci počas kontroly osobného automobilu v Komárne zistili, že vodič v ložnom priestore prepravuje aj 20 kusov mobilných telefónov s označením Samsung Galaxy a 86 kusov pamäťových kariet s označením Samsung. Tovar zaistili z dôvodu podozrenia, že ide o fejky. Vodič z Maďarska, ktorý uvedený tovar prepravoval, nevedel okrem prepravného dokladu predložiť žiadne nadobúdacie doklady k tomuto tovaru. „Ak sa držiteľ tovaru a oprávnená osoba dohodnú, bude tovar zničený pod colným dohľadom. Inak bude musieť o osude tovaru rozhodnúť príslušný súd na základe podnetu držiteľa práva,“ povedal Pacher. Zaistený tovar, podozrivý z obchádzania predpisov o duševnom vlastníctve, bude počas tejto doby uskladnený pod dohľadom colníkov. Za porušenie predpisov hrozí v tomto prípade držiteľovi tovaru pokuta do výšky 3319 eur.

O prípade fejkového tovaru boli informovaní aj zamestnanci Daňového úradu Nitra, ktorí v uplynulých dňoch vykonali v skladových priestoroch v Komárne ďalšie kontroly. Na základe nich zistili, že daňový subjekt nevedel preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia určitej časti tovaru. Úrad preto rozhodol o zabezpečení 653 kusov mobilných telefónov v odhadovanej hodnote 85.000 eur, ktoré budú až do vyriešenia prípadu umiestnené v sklade colného úradu. „Ak daňový subjekt neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k zabezpečeniu tovaru, daňový úrad rozhodne o prepadnutí tovaru v prospech štátu,“ informoval Pacher.

(tasr, sxc.hu)