Región 2021. 08. 10.

Ďalší úspech Ižanov! Objavili archeologóvia v Dunaji most z čias Rimanov?

Popri zápise na Zoznam UNESCO sa Rímsky tábor v Iži môže popýšiť aj ďalším možným úspechom. Archeológovia počas nedávneho pátrania totiž objavili v Dunaji možné piliere mosta z čias Rimanov.

Počas nedávnych archeologických prác, ktoré prebiehali v spolupráci s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity a Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a poriečnej polície učinili významný objav. „Na základe sonarových máp – prepíšuc doterajšie zistenia archeológov – objavili počas bádania možné základy mostného piliera,“ prezradil pre portál felvidek.ma Ing. István Domin, starosta obce Iža. Starosta dodal tiež, že nakoľko potápači neboli pripravení na prácu v takej hĺbke, tak sa oblasť stane aj naďalej predmetom bádania a momentálne sa takto vynorilo viacero otázok ako odpovedí.

Prečo je Rímsky tábor v Iži jedinečný?

Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na ľavom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvoril predmostie legionárskej pevnosti Brigetio. Spolu s táborom Gerulata sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej, rímskej prítomnosti na území dnešného Slovenska. Dunajský Limes je ôsmou slovenskou lokalitou na Zozname svetového dedičstva. Jeho zápis je nielen ocenením výnimočnej hodnoty týchto pamiatok, ale zároveň stimulom pre skvalitnenie ich ochrany a zachovania a rovnako aj príležitosťou pre udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov založený na kultúrnom dedičstve.