Región Dél-komárom 2022. 05. 26.

Deň detí v maďarskom Komárome (nie len) na Kúpalisku Brigetio!

Program pri príležitostí Dňa detí bude prebiehať v sobotu 28. a v nedeľu 29. mája v celom Komárome.

V Hviezdicovej pevnosti sa bude konať ukážka hasičov, policajtov a záchranárov, hľadanie pokladu, predstavenie klaunov a maľovanie na tvár či tvorivé dielne.

V Mestskej knižnici Móra Jókaiho bude prebiehať čítanie rozprávok, v Múzeu Gyorgya Klapku zas prednášky. Prednášky majú pripravené aj rôzne civilné organizácie ako napríklad DIVISZ, Klub dôchodcov alebo Dámsky klub.

Vo dvore Hviezdicovej pevnosti budú prebiehať aj koncerty a predstavenia, Bábkové divadlo Kemence má pripravené predstavenie od 13:30.

Deň bude zakončený detskou diskotékou.

Na Kúpalisku Brigetio sa bude konať program pri príležitosti Deň detí v nedeľu 29. mája. Od 14:00 bude potápanie, tvorivé dielne a od 17:00 detské predstavenie.

Kúpalisko má prichystané pre návštevníkov aj zľavy, deti do 14 rokov majú vstupné zdarma a dospelí, ktorí prídu s deťmi získajú vstupné za polovičnú cenu.

Zdroj: komarom.hu