Mesto 2015. 11. 09.

Detské oddelenie komárňanskej nemocnice prevzalo špeciálny prístroj od Nadácie Jednota COOP

Detské oddelenie Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK, prevzalo 6. novembra 2015, dar od Nadácie Jednota COOP, v podobe špeciálneho prístroja na monitorovanie vitálnych funkcií GE Healthcare B/20, v hodnote 3000 eur.

Prístroj prevzal z rúk Ing. Gabriela Csollára, predsedu predstavenstva COOP Jednota Slovensko s.d. a JUDr. Kolomana Škulibu, predsedu predstavenstva COOP Jednota Komárno riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno Mgr. Viktor Dudáš. „Som veľmi rád, že môžem prevziať dar pre našich najcitlivejších a najmenších pacientov nemocnice, ktorý im zabezpečí kontinuálne sledovanie zdravotného stavu. Sme veľmi radi, že sa nás Nadácia Jednota COOP rozhodla takýmto spôsobom podporiť a zároveň im veľmi pekne ďakujem,“ uviedol v príhovore Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ nemocnice.

Na detskom oddelení je ročne hospitalizovaných viac ako tisíc pacientov. „V mene všetkých našich hospitalizovaných pacientov by som sa chcela aj ja veľmi pekne poďakovať za štedrosť nadácii. Vďaka ich daru v podobe prístroja na meranie vitálnych funkcií GE Healthcare B/20, môžeme lepšie sledovať klinický stav detí monitorovaním vitálnych funkcií akými sú srdcová činnosť, dychová frekvencia, saturácia kyslíka, telesná teplota a meranie neinvazívneho krvného tlaku a v prípade ich zlyhávania aj včas zasiahnuť,“ vysvetľuje lekárka detského oddelenia MUDr. Vanda Beňová.

Účelom Nadácie Jednota COOP je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania v kultúrnej a umeleckej oblasti a sociálna pomoc. Ďalším účelom je aj podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie aktivity a na  zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje. „Nadácia Jednota COOP sa už dlhé roky snaží pomáhať chorým aj prostredníctvom nemocníc, pre ktoré kupuje lekárske prístroje. Sme veľmi radi, že sme dnes mohli prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti tých najmenších pacientov aj v komárňanskej nemocnici,“ uviedol Ing. Gabriel Csollár.

Detské oddelenie v rámci komárňanskej nemocnice bolo založené v roku 1947. Má 30 lôžok, kde sú prijímaní pacienti vo veku od 0 do 19 rokov. Detskí pacienti majú k dispozícii aj jedáleň s herňou a TV, knižnicu.

– Mgr. Marta Csergeová –
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Foto-2---nový-prístroj