Región Dél-komárom 2023. 12. 13.

Do fotosúťaže v maďarskom Komárome sa môžete prihlásiť už len do zajtra!

Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. vyhlásil vzrušujúcu fotografickú súťaž v oblasti cestovného ruchu. 

Podmienky prihlásenia do súťaže:

  • Cieľom súťaže je vytvoriť fotografie s turistickou tematikou, ktoré predstavujú množstvo pamiatok a turistických atrakcií Komáromu.
  • Každý súťažiaci môže zaslať maximálne 5 fotografií na tému.
  • Témy výberového konania sú: Pevnosť Monostori, Hviezdicová pevnosť, Pevnosť Igmándi, Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio, Maďarské jazdecké divadlo Komárom, Kúpele Brigetio, Park voľného času WF, Zöld Komárom, Alžbetin most, Most Monostori, Komárno, verejné budovy a pouličné scény.
  • Odoslané fotografie musia mať veľkosť aspoň 1920 x 1080 pixelov.

Ocenenia:

  • Obdržané obrázky hodnotí odborná porota.
  • Najlepších 365 fotografií bude uverejnených v turistickej publikácii „Komárom 365“, ktorá vyjde v prvej polovici budúceho roka.
  • Vybraní záujemcovia sa môžu bezplatne zúčastniť niektorej z tematických prehliadok organizovaných kanceláriou Tourinform v Komárome.
  • Víťazné práce budú prezentované verejnosti aj na mestských podujatiach formou exteriérovej výstavy.

Termín odovzdania:

Ak vás zaujímajú turistické atrakcie Komáromu, určite sa zúčastnite súťaže!