Kultúra 2014. 05. 26.

Dobročinný koncert na podporu mentálne postihnutých

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Komárne usporiada už 21. ročník dobročinného koncertu na podporu ľudí s mentálnym postihnutím.

Koncert sa bude konať v stredu 28. mája o 17.00 h v Evanjelickom kostole na Ulici františkánov v Komárne. Na koncerte vystúpi známy spevák Maroš Bango, ako aj deti z miestnych materských a základných škôl a žiaci Základnej umeleckej školy v Komárne. Výťažok bude už tradične venovaný Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne.

Svojou štedrosťou každý môže podporiť tých, ktorí sú na to najviac odkázaní, a tak preukázať kresťanskú lásku voči svojim blížnym.

evanj 2