Mesto 2024. 01. 30.

Dom Matice slovenskej v Komárne očakáva zlepšenie svojej situácie

Dom Matice slovenskej (MS) v Komárne, ktorý zastrešuje jediné slovenské divadlo v regióne Dramaťák, folklórny súbor Rebeli a novovzniknuté profesionálne divadlo Komora, očakáva v tomto roku zlepšenie svojej finančnej situácie. Podľa slov riaditeľa Domu MS a režiséra divadla Jozefa Černeka by mala tohtoročná cena plynu poklesnúť o 30 percent.

Práve zvýšenie cien plynu o 320 percent spôsobilo, že inštitúcia vlani vyhlásila nevyhnutný krach, pred ktorým ju zachránila verejná zbierka, potvrdil Černek. Divadlá pôsobia v budove Domu MS. Vlani ponúkli vo veľkej sále 54 predstavení, z toho sedem v maďarčine. Väčšinu tvorili vlastné predstavenia Rebelov, Dramaťáku i profesionálneho divadla Komora.

Predpokladané tohtoročné výdavky na chod 70-ročnej budovy predstavujú 130.000 eur. Príjmy z prenájmu priestorov, divadelnej sály, príspevku vlastných súborov a mesta Komárno sú približne na úrovni 113.000 eur. „Verím, že chýbajúce peniaze zvládneme pokryť buď predstaveniami, alebo ich vykryjeme sponzorsky,“ zhodnotil Černek.

Pomoc Domu MS v Komárne poskytne aj Ústredie MS, ktoré je vlastníkom budovy. „Vedenie Matice slovenskej rozhodlo o postupnom odkúpení pozemku pod budovou Domu MS, aby v budúcnosti mohol byť oprávneným žiadateľom a uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na jeho modernizáciu,“ potvrdil Ján Seman, tajomník Matice slovenskej pre informačnú a mediálnu oblasť.

Predsedníctvo rozhodlo aj o ďalšej pomoci Domu MS v Komárne na rok 2024. Matica bude pre matičné pracovisko v Komárne uhrádzať energie, miestnu daň z budovy a zároveň aj splácať pozemok pod budovou.

Zdroj: teraz.sk