Mesto 2020. 09. 25.

Domov dôchodcov v Komárne zakázal návštevy

Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie v okrese Komárno odo dňa 25. 09. 2020 sú v zariadení na Ul. Biskupa Királya sú zakázané návštevy až do odvolania.

Taktiež od 25. septembra je obmedzený voľný pohyb klientov mimo zariadenia, klient môže opustiť zariadenie len v indikovanom prípade (napr. návšteva lekára). Denne od 8.oo hod. do 15,oo hod. (okrem soboty a nedele) je povolené posielanie a osobné doručovanie balíčkov osobnej potreby a spotreby pre klientov cez vrátnicu zariadenia.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város