Mesto 2022. 12. 28.

Dôstojnícky pavilón získal svoju pôvodnú historickú podlahu

Historický Dôstojnícky pavilón v Komárne má po rokoch opäť pôvodnú tehlovú podlahu. Ako informovala radnica, obnova si vyžiadala viac ako 6000 eur, ktoré na tento účel vyčlenil Nitriansky samosprávny kraj i mesto.

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj odstraňovanie novodobých povrchov. Ako prvý sa z podlahy musel odstrániť asfaltový poter, ktorý ju takmer celú pokrýval. „Práce sa vykonávali ručne, aby nedošlo k poškodeniu pôvodných tehál. Po likvidácii vrchnej časti sa zistilo, že časť pôvodnej podlahy bola vybúraná a bola nahradená betónom, ktorý sa musel tiež vybúrať,“ popísal priebeh prác mestský úrad.

Chýbajúce historické tehly sa pri obnove museli nahradiť súčasnými, tie však majú rovnaký rozmer i farebnosť. „Poškodené pôvodné tehly boli očistené od zvyškov asfaltového poteru a vytmelené. Celá plocha podlahy sa následne zakonzervovala matným náterom,“ uviedol mestský úrad.

Dôstojnícky pavilón v Komárne bol postavený za vlády Františka Jozefa I. v roku 1863. Na hlavnej fasáde nesie aj jeho osobné motto Viribus Unitis, teda Spoločnými silami. „Pôvodne tu boli ubytovaní dôstojníci cisárskej armády a ich rodiny, na prízemí bolo pre dôstojníkov zriadené aj kasíno. Dnes pavilón slúži mestu, sú tu úrady, ordinácie lekárov, reštaurácie či amfiteáter,“ pripomenula radnica.

Zdroj: teraz.sk