Mesto 2020. 11. 23.

Dotácie do domovov dôchodcov v čase koronavírusu

Mesto sa úspešne uchádzalo o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zamestnancov v prvej línii v boji proti koronavírusu. Finančnú odmenu dostanú pre maximálne nasadenie v časoch pandémie.

Jednorazovú dotáciu vo výške 93 412 eur dostane 76 zamestnancov zariadenia pre seniorov, 34 opatrovateľov, ktorí sa starajú o seniorov a 8 sociálnych pracovníkov z mestského úradu (útulok pre bezdomovcov, nocľaháreň, komunitné centrum). Testujú sa pravidelne, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu medzi zraniteľnejšími skupinami ľudí. Takisto bolo mesto úspešné pri získaní inej dotácie, vďaka ktorej obyvatelia zariadenia pre seniorov dostali vitamíny a výživové doplnky v hodnote 3 629 eur.

Zdroj: Mesto Komárno