Mesto Dél-komárom 2022. 11. 24.

Garabonciás gala večer už túto nedeľu

Tanečný súbor počas minulého roka oslávil svoje 35. narodeniny Tento rok si pripomíname aj ďalšie jubileum, keďže komorný tanečný súbor má tento rok desiate narodeniny. Spýtali sme sa Lászlóa Pőczeho, umeleckého riaditeľa.

Na Ondreja sa môžete naposledy zabaviť pred zimným pôstnym obdobím, tento čas využívali naši predkovia aby usporadúvali zábavy. Tento zvyk pestovali členovia skupiny Garabonciás už niekoľko desaťročí.

V tomto čase všetky vekové kategórie tanečnej skupiny prezentujú svoje nové tanečné kúsky, ale na scénu vychádzajú aj so staršími, vyzretými choreografiami. Predstavenie sľubuje skvelú zábavu pre všetky vekové kategórie divákov so záujmom o tanec.

„Ondrejská zábava sa tentoraz uskutoční v Almásfüzitő, v miestnom kultúrnom stredisku, od 17:00 hod. Vstup je voľný. Pri tejto príležitosti vystúpi na pódium približne 80 tanečníkov, od najmenších až po profi komorné zoskupenie,“ dodal László Pőcze.

Tanečníci predvádzajú nové inscenácie, ktoré nacvičujú už od jesene, takže každý jeden krok bude perfektný na jarnú festivalovú sezónu.

Nie je to jediná príležitosť, kedy sa môžeme s Garabonciami stretnúť, keďže vystupujú aj na mestskej sérii adventných slávností. Ich vianočnú šou môžeme vidieť 11. decembra od 18:00 na Szabadság tér.

Tanečný súbor Komárom Garabonciás, v roku 1986 zvolal vtedajší riaditeľ Csokonaiho kultúrneho centra Szilárd Solecki, ktorý sa zaoberá aj ľudovou hudbou. Do prvého ročníka vedenie pozvali Istvána Katonu, inštruktora maďarského tanca z Felvidéku, a potom sa vedúcou súboru stala Klára Gábor, lektorka ľudového tanca, ktorá bola ocenená cenou Mladý majster ľudového umenia. Umeleckým vedúcim je od roku 2004 László Pőcze, zakladajúci člen súboru, pedagóg ľudového tanca, ktorý vyštudoval Akadémiu tanca.

Približne 100 detí a mladých ľudí v piatich skupinách, od predškolákov až po dospelých, sa v maďarskom Komárome učí maďarské ľudové hry a ľudové tance. Garabončania sa od začiatku zapájajú do mestských osláv a kultúrnych podujatí a vytvorili si aj vlastný sviatok, slávnosti Ondrejských dní. Súboru Garabonciás v roku 1992 udelil minister kultúry titul Vynikajúci súbor, v roku 1994 získal ocenenie Pro Urbe Komárom a v roku 2009 získal ocenenie župy Príma.

Vďaka festivalovým pozvánkam navštívili už mnoho krajín Európy, a tak navštívili Fínsko, Dánsko, Škótsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Litvu, Rumunsko, Taliansko, Grécko a samozrejme v rámci cezhraničných kultúrnych vzťahy, Slovensko.

Zdroj: komarom.hu