Mix 2022. 12. 21.

Hliníkové profily – kde sa používajú?

Hliníkové profily sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach. Najčastejšie sa používa v stavebníctve, ale hliník sa používa aj v automobilovom priemysle a iných výrobných procesoch. V tomto článku sa budeme zaoberať všetkým, od toho, čo sú hliníkové profily, až po to, kde sa používajú vo svete priemyselnej výroby. Začnime!

Aké sú hliníkové profily?

Hliníkové profily sa používajú v stavebníctve, ale aj v mnohých iných odvetviach. Nájdete ich na týchto miestach:

  • Stavebníctvo a výstavba domov.
  • Námorné aplikácie (lode)
  • Železnice a metro

Hliníkové profily sa používajú v stavebníctve.

Hliníkové profily sa používajú v stavebníctve. Možno ich vidieť na budovách, mostoch a iných konštrukciách. Hlavný rozdiel medzi hliníkovými a oceľovými profilmi spočíva v tom, že hliník možno ohýbaním alebo valcovaním formovať do zložitých tvarov. Oceľ sa zvyčajne zvára, aby vytvorila konštrukciu.

Hliníkové profily sa používajú aj v iných priemyselných odvetviach.

Hliníkové profily sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, od automobilového priemyslu až po elektroniku. Okrem použitia ako architektonický materiál a stavebný výrobok sa tieto všestranné komponenty už viac ako 50 rokov používajú aj v mnohých iných odvetviach.

V automobilovom priemysle sa hliníkové profily nachádzajú na mnohých rôznych miestach automobilu alebo nákladného vozidla. Používajú sa na všetko od operadiel sedadiel a podlahových krytín až po panely dverí a kovové strechy. Tieto diely sa používajú aj v leteckom priemysle pri stavbe lietadiel, napríklad komerčných lietadiel a vojenských lietadiel.

Hliníkové profily majú mnoho priemyselných aplikácií

Hliníkové profily sa používajú v stavebníctve, ako aj v iných odvetviach. Nájdete ich napríklad v automobilovom priemysle, kde sa používajú na výrobu automobilových dielov a dverových panelov, rámov a kolies bicyklov, klimatizačných kanálov a mnohých ďalších výrobkov. Sú tiež bežným materiálom na výrobu krídel lietadiel, trupov (hlavná časť lietadla) a súčastí podvozku. Používajú sa aj na stavbu mostov a lodí, pretože vďaka svojej pevnosti sú ideálne pre tieto typy aplikácií, kde je na samotnú konštrukciu vyvíjaný extrémny tlak alebo kde musí dlhodobo odolávať veľkým zaťaženiam.

https://www.tme.eu/sk/katalog/hlinikove-profily_113561/