Región Dél-komárom 2021. 08. 04.

Infraštruktúry v maďarskom Komárome sa dočkajú viacerých zmien

Nedávno sa na verejnosť dostali vládne opatrenia, ktoré zaručia pozitívne zmeny pre cestnú a železničnú sieť v Komárome.

„Vďaka rozhodnutiam sa čoskoro začne s výstavbou odbočovacieho pruhu pri železničnej závore v časti Koppánymonostor, rekonštrukcia hlavnej križovatky na Ulici Újszállási, modernizácia cesty Puskaporosi, rozvoj diaľnice Komárom-Székesfehérvár, výstavba východného ramena obchvatu Komáromu a výmena úzkeho železničného prierezu medzi Komárom a Almásfüzitő,“ informuje  Czunyiné dr. Bertalan Judit.

„Priemyselný a hospodársky rozvoj Komáromu a regiónu a rozšírenie priemyselného parku so sebou prinieslo aj zaťaženie dopravy. Očakáva sa, že prijaté vládne rozhodnutia vyriešia problémy s miestnou dopravou,“ dodáva poslankyňa.

Súčasne s odovzdaním nového mosta cez Dunaj sa už začalo plánovanie rýchlostnej cesty Komárom-Székesfehérvár.

Primátor Attila Molnár zdôraznil, že taká investícia do dopravy a hospodárskeho rozvoja v histórii mesta ešte nebola.

„Týmito investíciami si už desaťročia chceme splniť sny a verím, že v živote Komáromu bude nasledovať jedinečné obdobie. Už teraz musíme konkurovať napríklad regiónu Bratislava a na to potrebujeme správnu dopravnú infraštruktúru. Potrebujeme najmä: pokračovanie obchvatu, vybudovanie odbočovacieho pruhu na zlepšenie nášho každodenného pohodlia, výstavbu križovatky priemyselného parku, modernizáciu cesty Puskaporosi, ktorá slúži ako obchvat, a výstavbu nadjazdu na železničnom priecestí. S výstavbou východného obchvatu bude celá doprava v centre mesta plynulejšia,“ vyzdvihol dr. Attila Molnár.

Zdroj: komarom.hu