Mesto 2011. 07. 18.

Investor ohlásil výstavbu City Center v Komárne

Projekt sľubuje viac ako 200 pracovných miest.

Podľa Hospodárskych novín sa s definitívou obnovuje projekt výstavby obchodného areálu City Center, v ktorom by svoje priestory malo nájsť niekoľko miestnych podnikateľov a subjektov, ale aj obchodníkov zo širšieho okolia, či dokonca pobočky nadnárodných spoločností.

Stop pre krízu
Projekt mal byť pôvodne realizovaný spoločnosťou Alfe Development, no pre hospodársku krízu to napokon nebolo možné. Areál krízou napokon aj tak utrpí, keďže z pôvodnej plochy 35-tisíc metrov štvorcových, bude vytvorená celková výmera predstavovať iba 29-tisíc.

Investor vybuduje aj kruhovú križovatku
Momentálne najzaujímavejším údajom je vytvorenie 200-300 nových pracovných miest. “Ide o obchodné centrum nadmestského významu,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti. Aj preto by súčasťou komplexu malo byť tiež 300 parkovacích miest a nová kruhová križovatka.

Čo, kde, kedy?
Ešte podľa starého projektu by miestom realizácie zámeru mala byť lokalita nachádzajúca sa na západnom okraji mesta Komárno, čiže už dobre známy bývalý areál spoločnosti Hydrostav, o ktorom sa neraz hovorilo.

Podľa našich informácii sa s výstavbou začne v priebehu februára a predbežne by podľa kuloárnych informácii v komplexe mala nájsť svoje miesto aj pobočka siete rýchleho občerstvenia Burger King a hovorilo sa aj o predajni Tesco. Samotné spoločnosti sa ale k takýmto úvahám nechcú vyjadrovať.

Vyjadrite svoj názor