Región Dél-komárom 2021. 07. 13.

Jókai víkend v Monoštorskej pevnosti

Po rokoch 1848/49 sa v roku 1850 začala výstavba Monoštorkej pevnosti. Práce prebiehali do roku 1871. Tento rok bude oslavovať táto časť pevnosti 150 rokov. Pri tejto príležitosti je pre miestnych pripravená bezplatný Jókai víkend.

„V nedeľu ráno od 10:00 čakáme na najmenších s vystúpeniami, programom pre deti a športovými hrami. Pre rodičov a dospelých čaká aj produktová prezentácia lokálnych výrobcov alebo na remeselníkov. Okrem opery bude pre verejnosť odohraný aj muzikál „Zlatý človek“ v podaní Divadla Magyarock ,“ dozvedeli sme sa od Nóry Somiliiné Szili, kultúrnej a turistickej riaditeľky pevnosti.

Vstup je ZDARMA a potvrdenie o očkovaní nie je potrebné. Viac informácií o udalosti získate na erod.hu a na facebookovej stránke pevnosti Monoštor.

Monoštorská pevnosť oslavuje 150 rokov

Najväčší z novodobých pevnostných systémov Európy – Monoštorská pevnosť, bola postavená v rokoch 1850 až 1871 ako jeden z posledných členov Komárňanského fortifikačného systému chrániaceho Viedeň, Podunajsko a Dunaj.

Bol realizovaný najpokročilejšou technikou svojej doby, ale po dokončení bol vojensky zastaraný. Budova sa nachádza na južnom brehu Dunaja, v predĺžení trate Nádor. Jeho rozloha je 58 hektárov, spolu s „táborom Árkász“ je to viac ako 67 hektárov.

Samotná pevnosť je jediným prepojeným stavebným komplexom, v ktorom je možné od seba oddeliť 14 častí budovy cca. 640 izbami. Kameň potrebný na stavbu sa prepravoval z baní v Süttő, Tardose a Dunaalmás, vzdialených niekoľko kilometrov, na „cisárskej a kráľovskej konskej železnici“.

Pevnosť bola navrhnutá rakúskymi vojenskými inžiniermi na základe najmodernejších architektonických a vojenských princípov doby. Preto sú jej budovy a opevnenia chránené vysokou krajinnou pokrývkou. Zvonka to nie je vidieť, až na jediný bod. Návštevník bez miestnych znalostí môže okolo pevnosti prejsť bez povšimnutia. Jeho najsilnejšou budovou je „Veliteľská veža“ , ktorá je viditeľná z Dunaja.

Medzi dvoma svetovými vojnami bola pevnosť využívaná kráľovskou uhorskou armádou ako kasárne a výcvikové stredisko. V rokoch 1945 až 1991 to bolo najväčšie skladisko zbraní pre sovietske jednotky. Dnes jej vojenská úloha skončila.

(Zdroj: komarom.hu)