Mesto 2013. 11. 22.

K revitalizácii centra mesta sa obyvatelia môžu vyjadriť

K revitalizácii centra mesta, redukovaniu pešej zóny a zrušeniu terajšieho parkovacieho systému sa môžu vyjadriť obyvatelia Komárna aj prostredníctvom petície. Informoval TASR hovorca Mestského úradu Komárno Róbert Králik.

„Koncom októbra prevzalo mesto Komárno petíciu, ktorú svojimi podpismi podporilo 477 občanov, z ktorých 47 nie sú obyvatelia mesta a pri podpisoch 17 občanov nie je uvedený trvalý pobyt, respektíve údaje nie sú kompletné,“ objasnil. Pripomenul, že v zmysle zákona o petičnom práve však podaná petícia spĺňa zákonom stanovené náležitosti. Z celkového počtu 477 podpisov občanov je 413 oprávnených.

Ako uviedol, podľa zákona má byť petícia vybavená v lehote do 60 dní od jej doručenia, preto vedenie mestského úradu navrhuje predmetnú petíciu občanov – po prerokovaní v príslušných komisiách – predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MZ) v  decembri. „Na oficiálnej stránke mestského úradu majú občania možnosť sa k danej problematike vyjadriť ešte pred zasadnutím MZ,“ povedal.

TEXT: TASR