Mesto 2018. 11. 06.

Klesla zadlženosť mesta

V uplynulých štyroch rokoch významne klesla úverová zaťaženosť mesta, a podarilo sa vybojovať výhodnejšie úrokové sadzby aj v prípade úverov z minulosti, ktoré už mesto spláca.

V uplynulých štyroch rokoch klesla úverová zaťaženosť mesta o viac ako šesť percent. V roku 2014 bola hodnota tohto ukazovateľa 19,3 percenta, do roku 2018 táto hodnota klesla na 12,63 percenta. Ba čo viac, na budúci rok môže klesnúť až na 9 percent – uviedol vedúci odboru ekonomiky a financovania  mestského úradu Bohumír Kóňa. Vlani si mesto opäť vyžiadalo ponuky bánk na svoje existujúce úvery, ktoré spláca už niekoľko rokov. Vďaka tomuto procesu sa podarilo znížiť úroky týchto úverov skoro na nulu a usporiť tak výdavky mesta.

Miera zadlženosti mesta klesla aj napriek tomu, že v uplynulých rokoch boli zrekonštruované cestné komunikácie v meste. Aj popri realizácii tohto veľkého projektu sa mestu podarilo splatiť viacero úverov z predchádzajúcich rokov, vďaka čomu zadlženosť mesta významne klesla – referuje podrobnejšie Bohumír Kóňa.

Najväčší úver mesta siaha do rokov 2007-2008, keď na budovanie kanalizačného systému v rámci projektu ISPA 1-2 si mesto zobralo úver vo výške 3,4 milióna eur. Tento úver musí Komárno splácať mesačnými splátkami v sume presahujúcej 23 tisíc eur až do roku 2020. Okrem toho mesto spláca úvery čerpané pred viac ako desiatimi rokmi na výstavbu bytov na Harčáši, na Ulici slobody a pri OSP.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO vyhodnotil hospodárenie mesta Komárno v uplynulých rokoch ako dobré aj vďaka nízkej zadlženosti mesta.

http://www.ineko.sk/clanky/najvaecsie-mesta-znizuju-svoje-dlhy-problemy-mali-najmae-v-martine