Mesto 2023. 09. 08.

Knižnica v Komárne si na september prichystala pestrý program

Pestrofarebný september prináša so sebou širokú škálu programov aj do Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne. Popri knižných besedách sa návštevníci môžu tešiť aj na premietanie filmov, program v klube pre deti a mamy a tiež aj na vernisáž výstavy.