Región Dél-komárom 2023. 04. 12.

Knižnica v maďarskom Komárome chystá pre čitateľov pestrý program

Mestská knižnica Jókaiho Móra, ktorá prešla v minulom roku kompletnou rekonštrukciou, pozýva obyvateľov Komáromu a návštevníkov mesta na pestrú paletu akcií. Nedávno v inštitúcii vystavoval aj  slovenský fotografický klub Helios.

Medzi členmi Fotoklubu Helios nájdeme umelcov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Maďarska. Odborná spoločnosť, ktorá má za sebou viac ako 60-ročnú históriu, predstavila svoje najnovšie výtvory pod názvom Kniha. Témou výstavy bol zväzok, ktorý vznikol pri príležitosti odovzdania nedávno zrekonštruovanej Knižnice Szinnyei Józsefa Járásiho v maďarskom Komárome. Fotografie si možno pozrieť v knižnici do 21. apríla.

Skupina Endresz a Knižnica Jókaiho Móra v Komáromi nedávno na tom istom mieste pokračovali v sérii prednášok s názvom „Komáromiak, Komáromiaknak, Komáromról“. Archivár Péter Kovács hovoril o rekonštrukcii južného Komáromu po druhej svetovej vojne v rokoch 1945 až 1949. Dozvedeli sme sa, ako mestskí robotníci a priemyselníci spolu s obyvateľmi okolitých obcí postavili zničenú fabriku na ľan, železničnú stanicu, športové ihrisko, bitúnok a samozrejme Alžbetin most.

V roku 1945 vedenie mesta prijalo trojročný plán práce, ktorý okrem iného zahŕňal výstavbu hasičských kasární a pol stovky bytov. Kúpele, kultúrne centrum a početné vodárenské veže jednej z ikonických budov mesta boli postavené v 50. a 60. rokoch 20. storočia.

Séria podujatí bude pokračovať 11. apríla, kedy bude v Kultúrnom centre v Szőnyi v knižnici Petőfi Sándor otvorená druhá knižná zastávka mesta. 14. apríla sa bude konať Svetový deň knihovníkov, kedy privíta knižnica čitateľskú verejnosť bezplatnou registráciou. A 20. apríla predstavuje Ottó Ördögh svoj nový zväzok s názvom Szőnyi Fuga.

Zdroj: komarom.hu