Mesto 2021. 04. 08.

Komárňanská nemocnica chystá modernizáciu dvoch oddelení

Projekt komárňanskej nemocnice zahŕňa dva investičné zámery, pri ktorých sa rieši predovšetkým starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19.

Nemocnica sídli v priestoroch Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Pretože náklady na projekt presiahli sumu 100.000 eur, museli investíciu schváliť krajskí poslanci. „Cieľom spoločnosti Nemocnica Agel Komárno je zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie jej efektívnosti. Na investície použije výlučne vlastné zdroje do celkovej výšky 434.000 eur s DPH,“ uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.

Ako doplnila, projekt komárňanskej nemocnice zahŕňa dva investičné zámery, pri ktorých sa rieši predovšetkým starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Prvý zahŕňa rozšírenie rozvodov medicinálneho kyslíka do priestorov pacientskych izieb na oddelenie dlhodobo chorých v budove pavilónu J. „Je to z dôvodu reprofilizácie lôžok v maximálnej cene technického zhodnotenia 84.000 eur,“ informovala nemocnica.

Tá počíta aj s rekonštrukciou gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v pavilóne F. „Bude prebiehať v súlade s požiadavkami hygienicko-epidemiologického režimu pre hospitalizáciu a pôrody pre zdravé pacientky a pre pacientky s ochorením COVID-19 v maximálnej cene 350.000 eur,“ konštatuje sa v popise projektu.

Zdroj: teraz.sk