Mesto 2023. 01. 20.

Komárňanská nemocnica privítala darcov krvi vo vynovených priestoroch

Nemocnica AGEL Komárno svojim dobrovoľným darcom krvi vynovila priestory darcovského úseku hematologicko-transfúziologického oddelenia. Priestor, kde každý deň chodia darcovia, boli už malé, a preto sa pristúpilo k ich rekonštrukcii.

Komárňanská nemocnica si veľmi váži prístup darcov k darovaniu krvi. Darcovia z Komárna i  okolitých miest prichádzajú na oddelenie hematológie a transfúziológie radi, a preto sa vedenie nemocnice rozhodlo tieto priestory skrášliť.  Odberová časť bola rozšírená, boli vymenené okná  ako aj podlaha. Oddelenie hematológie a transfuziológie dostalo aj tri nové odberové lôžka, ktoré sú pre darcov krvi veľmi pohodlné.

Prvou darkyňou vo vynovených priestoroch bola pani Nikolett, ktorá už krv darovala šesťkrát. „Som veľmi rada, že nemocnica tieto priestory obnovila a môžem darovať krv v takomto peknom priestore,“ povedala darkyňa.

„Robíme všetko preto, aby sa u nás darca krvi cítil dobre, aby miestnosť, kde sa daruje krv bola  profesionálne vybavená a popritom  komfortná a  trošku aj farebne zladená. Chceme, aby darca vedel, že je pre nás veľmi dôležitý, že si ho nesmierne vážime. Tí darcovia, ktorí sa k nám vracajú už niekoľko desaťročí opakovane  si zaslúžia naše úsilie.  Sestričky, lekári prinášajú do svojej práce nielen svoje vedomosti, ale aj svoje srdce a to pokladám za veľmi dôležité. Veselá atmosféra počas darovania krvi uľahčuje  našu prácu a zároveň si to darcovia cenia, keď sa s nimi aj porozprávame,“ uviedla primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia MUDr. Enikő Radi.