Mesto 2022. 09. 05.

Komárňanská nemocnica už 20 rokov operuje hernie laparoskopicky

Hernia, po slovensky prietrž alebo ľudovo pruh, je patologicky  vzniknutý  otvor  v mieste oslabenej častí brušnej  steny. Prietrže  môžu byť  vrodené, alebo  získané. Nemocnica AGEL Komárno vykonáva laparoskopické operácie slabinových prietrží rutinne už takmer dvadsať rokov. Ich prínos je jednoznačný – menší zásah do organizmu, rýchlejšie zotavenie, menej pooperačných možných komplikácií. Čo je však najpozitívnejšie, v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti majú tieto operácie krátke čakacie časy.

,,Princípom laparoskopickej operácie hernií je  prekrytie bránky prietrže sieťkou zvnútra, ktorá je z fyzikálneho a  anatomického hľadiska najvýhodnejšou metódou. Výhoda laparoskopických operácií je  pre pacienta jednoznačná: malá jazva,  menej bolestí, rýchlejšie zotavenie,  menšie percento  recidív, rýchlejší nástup do práce  a možnosť skoršieho plného zaťaženia aj športovania. Operácia je najčastejšie vykonávaná v režime jednodňovej chirurgie, bez nutnosti hospitalizácie a je hradená  zdravotnou poisťovňou,“ zhrnula podstatu operácie MUDr.  Iveta Csekesová, primárka JZS Nemocnice AGEL Komárno.

Nemocnica mesačne vykoná cca 15-20 takýchto operácií, operujú pacientov od 18 rokov. Tieto operácie sú hradené zdravotnými poisťovňami.  A kde najčastejšie pruh vzniká? ,,Sú to zväčša oslabené v slabinách, tu vzniká slabinová alebo menej často stehenná prietrž, v oblasti pupka /tzv. umbilikálna hernia/ alebo v oblasti nadbrušia /tzv. epigastrická hernia/. Častým typom prietrží  je  hernia v jazve, ktorá je komplikáciou predchádzajúcich brušných operácií, pretože jazva je tvorená menejcenným väzivom,“ objasňuje skúsená odborníčka.  Pruh je anatomicky  tvorený bránkou, čo je vlastne samotný otvor v brušnej stene, vakom, ten je tvorený  pobrušnicou pokrývajúci brušnú dutinu zvnútra a obsahom vaku.   Obsahom vaku  môže  byť veľká predstera/ väzivovo-tukové tkanivo prekrývajúce  vnútrobrušné organy/, tenké alebo hrubé črevo, v zriedkavých prípadoch aj vaječníky, alebo močový mechúr.

Operácie hernií  sa  vykonávajú od konca 19. storočia. ,,Odvtedy sa vyvíjali  rôzne typy plastík, ktoré však mali vysoké percento recidív. Rozvojom operačnej techniky  sa  od 90-tich rokov 20. storočia začali používať sieťky na zosilnenie brušnej steny otvorenou metódou. Ďalším míľnikom  v rozvoji operačných metód je zavedenie laparoskopických techník, kde sieťka sa  umiestňuje už vnútrobrušne,“ dodáva primárka I. Csekesová s tým, že nie všetky operácie hernií je možné realizovať laparoskopicky.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková- hovorkyňa skupiny AGEL SK