Kultúra 2015. 01. 18.

Komárňanské dni nadviažu na tradíciu, no pôjdu vpred

Organizártori chcú osloviť čo najširšie publikum. Komárňania sa môžu tešiť na tradičné akcie, vráti sa WakeUp! deň.

Hoci je ešte len január, s prípravou Komárňanských dní sa už začalo. Túto správu oznámili zástupcovia partnerských miest Komárno a Komárom na spoločnej tlačovej besede. Komárňanské dni 2015 sa uskutočnia v dňoch od 26. apríla do 3. mája v obidvoch mestách na brehu Dunaja. Organizátori sú presvedčení o tom, že festival bude v najbližších rokoch napredovať a jeho program sa rozširovať. Okrem kultúrneho zážitku majú totiž dopad na ekonomiku mesta. Tento rok by chceli organizátori do Komárna prilákať nielen miestnych, ale aj návštevníkov z blízkeho a širokého okolia.

Mesto Komárno oslávi v tomto roku 750. výročie založenia Belom IV. a 270. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta kráľovnou Máriou Teréziou. „K našim plánom patrí priniesť do Komárna kópiu zakladajúcej listiny mesta, oslavy výročia plánujeme rozložiť na celý rok,” povedal primátor Komárna László Stubendek.

1-750

Komárňanské dni 2015

Tohtoročné organizačné práce odštartovali s novou energiou, novým imidžom a rozšíreným tímom. „Dôležitú úlohu budú mať viceprimátori mesta Béla Keszegh a Imre Knirs. Samozrejme, doterajšia organizátorka, riaditeľka MsKS Anna Varga, bude hlavnou koordinátorkou zo strany mesta. Vedúci odboru školstva a kultúry Gabriel Weszelovszky prispeje k prácam svojimi dlhoročnými skúsenosťami,“ vypočítal primátor. Predstavil tiež nových členov organizačného tímu: „Ide o ľudí z Generation C Media, ktorí tvoria portál Ahoj Komárno a majú za sebou aj organizáciu mnohých lokálnych festivalov. Pomôže nám aj tím okolo Őrsa Orosza a Ildikó Bauer. Dúfam, že nám prinesú nový vietor do plachiet.”

Őrs Orosz má za sebou organizáciu viacerých festivalov, napríklad modranského Gastro-vínneho korza, letného Gombaszögi festivalu a iných. Podľa neho patrili okolo roku 2000 Komárňanské dni k najlepšie organizovaným akciám na južnom Slovensku. „Veľa nového vymýšľať nemusíme. Stačí, ak sa vrátime k tomu, čo už dobre fungovalo. Hlavné je, aby Komárno a Komárom spolupracovali a tiež to, aby Komárňanské dni neboli len pre tieto dve mestá, ale aj pre širší región. Verím, že ľudí dokážeme prilákať,“ je presvedčený. Vyzdvihol tiež spoluprácu so spoločnosťou Generation C Media. „Zoznámili sme sa s ich plánmi a som presvedčený, že propagácia bude na vysokej úrovni,” povedal Őrs Orosz.

K zostaveniu programu Ő. Orosz povedal, že chcú osloviť čo najširšie publikum. Z tradičných akcií určite nebude chýbať tradičné rodinné podujatie Dni starej pevnosti, ani Vínna ulica. Do Komárna by sa mali prísť prezentovať najlepší vinári zo Slovenska a Maďarska.

 

Vráti sa aj Wake Up! 

Najúspešnejšou akciou Komárňanských dní bol pred dvomi rokmi Wake Up! deň, počas ktorého sa Námestie generála Klapku úplne zaplnilo. Po vlaňajšej prestávke sa akcia vráti a program festivalu bezpochyby spestrí. Dôležité je spomenúť, že tím WakeUp!, ktorý vedie Gyuri Kovács a Bandi Doktorík, zabezpečí kompletný program zadarmo a bez nároku na honorár. Presnejšie povedané, príjmy z akcie v komárňanskej športovej hale pôjdu do mestskej kultúry.

 

Nový imidž, spoločný program

Komárňanské dni 2015 dostanú jednotnú vizuálnu tvár. Návrh grafiky dokončia organizátori už na najbližšom zasadnutí pracovných skupín. Onedlho spustia aj novú internetovú stránku a facebookovú stránku festivalu.

8-all-in

Primátor László Stubendek povedal, že tie akcie, ktoré sa počas 23 rokov osvedčili, chcú rozvíjať. Tento rok sa napríklad uskutoční už 41. ročník medzinárodnej bežeckej súťaže Komárno – Komárom, osobitý dôraz kladú na spoločné zasadnutie mestských zastupiteľstiev, ktoré sa uskutoční v Dôstojníckom pavilóne.

„Ukončíme nie práve najlepšiu tradíciu a vydáme spoločnú programovú brožúrku. Samozrejme, v správny čas, aby sa ku každému dostal s dostatočným predstihom. Programy oboch miest synchronizujeme tak, aby veľké mená nestáli na javiskách v jednom čase. Chceme, aby si každý našiel ten správny program a možnosť relaxu,“ prezradil viceprimátor Béla Keszegh. Dodal, že pracovné skupiny sa od tejto chvíle už naplno venujú tvorbe atraktívneho programu.

Aj školy a organizácie sa môžu zapojiť do tvorby Komárňanských dní. S vlastným programom sa môžu hlásiť do 15. marca. Po tomto termíne ich už ale nebude možné zaradiť do propagačnej brožúrky.