Kultúra 2024. 03. 21.

Komárňanské vojenské hostiny prinesú jedlá z 19. storočia a ukážu boje

Prezentáciu vojenstva, bojových ukážok a predovšetkým súťaž vo varení jedál z 19. storočí ponúknu Komárňanské vojenské hostiny. Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi organizuje štvrtý ročník podujatia 28. apríla v Starej pevnosti v Komárne.

Ako pripomenuli organizátori, myšlienka súťaže vychádza z diela Móra Jókaiho, ktorý vo svojom poviedkovom cykle píše o tom, ako sa v apríli 1849 stal veliteľom Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon. „Bojového ducha obrancov pevnosti zvýšil tým, že obyvateľov Komárna pohostil na hradbách Starej pevnosti počas delostreleckej paľby nepriateľa. Súťaž organizujeme na pamiatku tejto netradičnej hostiny. Súťaž jedál konzumovaných v 19. storočí spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokov 1848 a 1949,“ uviedli organizátori.

Účasť na podujatí je zdarma, súťažiť môžu družstvá s ľubovoľným počtom členov. Hotové jedlá ohodnotí odborná porota. „Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným aj v 19. storočí. Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál. Tie je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená,“ doplnili organizátori.

Zdroj: teraz.sk