Ľudia 2023. 04. 03.

Komárňanskí pedagógovia ocenení predsedom Nitrianskeho kraja

Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov oceňoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík činorodú prácu pedagogických pracovníkov gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu si z jeho rúk prevzali tri riaditeľky a traja riaditelia krajských vzdelávacích inštitúcií a následne 25 pedagogickí pracovníci a pracovníčky.

Z Komárna boli ocenení nasledovní pedagógovia a riaditeľ

  • Ing. Elemír Pál, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej – Műszaki Szakközépiskola v Komárne
  • Mgr. Jaroslav Ježo z Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne
  • Anikó Hevesi z Gymnázia Hansa Selyeho – Selye János Gimnázium v Komárne
  • Ing. Erika Szalaiová zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, v Komárne

Gratulujeme oceneným učiteľom!

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj